AWS Case Study: GAVDI Polska

GAVDI Polska

GAVDI Polska jest wyspecjalizowaną firmą konsultingową oferującą zintegrowane usługi i produkty w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w oparciu o system SAP HCM oraz SAP SuccessFactors.

Szeroki wachlarz usług, autorskie produkty i innowacyjne rozwiązania wywodzą się z przekonania, że strategia HR, rozwiązania IT oraz wsparcie aplikacji stanowią klucz do sukcesu każdej firmy.

Firma GAVDI Polska powstała w 2006 roku i należy do międzynarodowej Grupy GAVDI założonej w 1999 roku, która dzięki dynamicznemu rozwojowi obecnie działa w trzynastu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Portugalii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj), zatrudniając ponad 300 konsultantów i programistów.

Kompetencje GAVDI Polska i bogate doświadczenie wdrożeniowe pozwalają im już od 10 lat z sukcesami realizować projekty w zakresie SAP HCM oraz obszarach powiązanych, takich jak samoobsługa pracownicza i menedżerska, SAP Enterprise Learning, SAP e-Recruiting, Travel Management, SAP SuccessFactors oraz SAP Cloud Platform. Doskonała znajomość potrzeb organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pozwala im także tworzyć i wdrażać autorskie narzędzia i produkty komplementarne do systemu SAP HCM i SAP SuccessFactors.

Wyzwanie

GAVDI Polska, posiada rozbudowane środowiska SAP służące do prezentacji rozwiązań dla klientów, tworzenia i testowania własnych rozwiązań oraz samodoskonalenia. Środowiska nie muszą działać w trybie ciągłym 24/7, ale gdy działają, to muszą być wydajne i stabilne.

GAVDI Polska poszukiwała środowiska, które będzie spełniało poniższe warunki:

  • Stabilność – Rozwiązanie musiało być stabilne. Zakłócenia w działaniu środowiska podczas prezentowania rozwiązań klientowi mogło wpłynąć negatywnie na ich odbiór lub wręcz przyszłość projektu.
  • Skalowalność – Środowisko na co dzień mogą mieć stosunkową małą moc obliczeniową, jednak w przypadku większych projektów musi być możliwość szybkiego wyskalowania i zwiększenia wydajności.
  • Efektywność kosztowa – Utrzymywanie własnych systemów demonstracyjno-treningowych jest ważne, natomiast samo w sobie nie przynosi firmie zysku. Dlatego koniecznym jest racjonalne gospodarowanie wydatkami na tym polu.
  • Koncentrowanie się na własnej specjalizacji – GAVDI Polska skupia się na tym w czym jest najlepsza, na własnej specjalizacji. Zatem poszukiwała środowiska, w którym łatwo zapewni sobie wsparcie na poziomie infrastruktury i SAP BASIS bez konieczności angażowania własnych zasobów w techniczną administrację systemami.

Dlaczego Amazon Web Services

Po rozważeniu wielu możliwości GAVDI Polska wybrała Amazon Web Services (AWS). Platforma AWS jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań chmurowych i umożliwia spełnienie zakładanych oczekiwań.

Amazon Web Services ma silną grupę partnerów, którzy są w stanie połączyć funkcjonalność systemów SAP z nowoczesnymi technologiami chmurowymi. Tworząc swoje środowisko w chmurze AWS, GAVDI zaufała jednemu ze swoich długoletnich partnerów, firmie SE16N, która przeprowadziła proces migracji i utrzymuje obecnie systemy SAP w infrastrukturze AWS. Dzięki temu GAVDI Polska może koncentrować się na swojej specjalizacji, dostarczaniu usług i produktów w obszarze SAP HCM i SAP SuccessFactors.

Systemy są umiejscowione na maszynach wirtualnych EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud), które zapewniają odpowiednią moc obliczeniową, wielkość pamięci i wydajność operacji I/O dla utrzymywanych systemów. W przypadku uruchomienia większej liczby projektów, maszyny wirtualne mogą być w łatwy sposób powiększone, a całe środowisko aplikacji SAP może być w efektywny sposób powielone i przekonfigurowane. Podłączone do maszyn wirtualnych woluminy EBS (Amazon Elastic Block Store) zapewniają odpowiednią wydajność na daną chwilę i mogą być w locie modyfikowane w celu optymalizacji wydajności. Do backupu wykorzystywane jest S3 (Amazon Simple Storage Service) zapewniające trwałość na poziomie 99.999999999% i przechowujące backupy w trzech odseparowanych miejscach jednocześnie. Dodatkowo wykorzystywane jest AWS CloudFormation, które umożliwia szybkie odtworzenie środowiska w innej AZ (Availbility Zone) na wypadek awarii infrastruktury. Za okresowe uruchamianie i zamykanie systemów odpowiedzialny jest Amazon Instance Scheduler.

Zyski

Stabilne, wydajne i jednocześnie efektywne kosztowo środowiska pracy konsultantów i programistów to jedne z najważniejszych priorytetów naszej codziennej pracy. Dzięki migracji naszych systemów do chmury AWS firma GAVDI Polska osiągnęła wszystkie cele założone dla tego procesu.” – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor Centrum Rozwoju Aplikacji GAVDI.

Osiągnięte cele:

  • Stabilność – Systemy działają w sposób stabilny, a dodatkowo są zabezpieczone na wypadek awarii poszczególnych elementów infrastruktury. W przypadku awarii serwera fizycznego maszyna wirtualna jest automatycznie uruchamiana na innym serwerze. W przypadku awarii całej Availability Zone środowisko może być odtworzone w innej Availability Zone z wykorzystaniem AWS CloudFormation i backupów z S3.
  • Skalowalność – Systemy można z wyprzedzeniem modyfikować dostosowując wydajność do bieżącego zapotrzebowania.
  • Efektywność kosztowa – Systemy są uruchamiane na 12 godzin w dni pracujące z wykorzystaniem Amazon Instance Scheduler. Przez resztę czasu maszyny Wirtualne EC2 nie generują kosztów. Do składowania backupów wykorzystana jest usługa S3 i związany z nią mechanizm ILM (Information Lifecycle Management), który automatycznie pilnuje usuwania zbędnych backupów.
  • Koncentrowanie się na własnej specjalizacji – obsługę techniczną systemów, zarówno w zakresie infrastruktury AWS, jak i SAP BASIS, firma GAVDI Polska powierzyła swojemu długoletniemu partnerowi firmie SE16N. Dzięki temu zyskała szybkie wsparcie w zakresie infrastruktury i systemów, co pozwala jej koncentrować się na własnych zadaniach biznesowych.