AWS Case Study: Synthos S.A. (SAP S4/HANA)

Synthos S.A.

Działalność Grupy Synthos opiera się w dużej mierze na sprzedaży wyrobów chemicznych wykorzystanych jako surowce i produkty pośrednie w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, w szczególności w przemyśle samochodowym, w branży opakowań i w branży budowlanej.

Grupa czerpie przychody również z działalności pomocniczej, związanej z produkcją i dystrybucją energii cieplnej z własnych elektrowni, jak również przychody z obrotu i dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa Synthos, kładzie szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów oraz zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań swoich klientów. 

Wyzwanie

Grupa Synthos S.A. postawiła przed sobą zadanie szybkiego wdrożenia dużego rozwiązania SAP S4/HANA. Zakładano dużą dynamikę wdrożenia, uwzgledniającą dużą elastyczność w tworzeniu i skalowaniu nowych systemów. Wdrożenie miało uwzględniać również rozwiązanie Disaster Recovery dla wdrażanych systemów.

Cele, które postawiła przed sobą grupa Synthos S.A. w kontekście projektu:

Efektywność kosztowa wdrożenia – rozwiązanie musiało zapewniać konkurencyjne koszty utrzymania.

Dynamika wdrożenia – wdrożenie musiało być realizowane dynamicznie a zmiany w projekcie wprowadzane w trybie natychmiastowym

Skalowalność w trakcie wdrożenia – Wdrożenie powinno zidentyfikować niezbędne do działania produkcyjnego zasoby infrastruktury. Kluczowym czynnikiem jest właściwe wyskalowanie niezbędnych zasobów.

Efektywność kosztowa rozwiązania DR  – Rozwiązanie DR musi zapewniać bezpieczeństwo pracy systemów i jednocześnie być efektywne kosztowo.

Dlaczego  Amazon Web Services

Po rozważeniu wielu możliwości Synthos S.A. wybrała Amazon Web Services (AWS) jako platformę do wdrożenia rozwiązania. Docelowo po wdrożeniu systemu i weryfikacji niezbędnych zasobów, system produkcyjny został przeniesiony do lokalnej serwerowni, a w AWS utrzymywane jest rozwiązanie Disaster Recovery.

Platforma AWS jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań chmurowych i umożliwia spełnienie zakładanych oczekiwań.

Amazon Web Services ma silną grupę partnerów, którzy są w stanie połączyć funkcjonalność systemów SAP z nowoczesnymi technologiami chmurowymi. Tworząc swoje środowisko w chmurze AWS, Synthos S.A. zaufała jednemu ze swoich partnerów, firmie SE16N.

Systemy Disaster Recovery w chmurze AWS są gotowe do uruchomienia na maszynach wirtualnych EC2  (Amazon Elastic Compute Cloud), które zapewniają odpowiednią moc obliczeniową, wielkość pamięci i wydajność operacji I/O dla utrzymywanego środowiska. W przypadku wzrostu obciążenia, maszyny wirtualne mogą być w łatwy sposób powiększone, a całe środowisko aplikacji SAP może być w szybki sposób przekonfigurowane. Podłączone do maszyn wirtualnych woluminy EBS (Amazon Elastic Block Store) zapewniają odpowiednią wydajność na daną chwilę i mogą być w locie modyfikowane w celu optymalizacji wydajności. Do przechowywania backupów, które służą do budowy środowiska Disaster Recovery wykorzystywane jest S3 (Amazon Simple Storage Service) zapewniające trwałość na poziomie 99.999999999% i przechowujące backupy w trzech odseparowanych miejscach jednocześnie.

Zyski

Grupa Synthos osiągnęła wszystkie cele jakie zakładał projekt.

Efektywność kosztowa wdrożenia – Elastyczność dostarczana przez chmurę AWS pozwoliła tworzyć nowe systemy na żądanie w odpowiednich fazach projektu, bez konieczności płacenia za niewykorzystywane środowisko. Systemy były uruchamiane i zatrzymywane tylko w czasie, gdy były potrzebne w projekcie.

Dynamika wdrożenia – Systemy były tworzone na żądanie w miarę zapotrzebowania. Każda decyzja dotycząca infrastruktury mogła być wprowadzona w życie w trybie natychmiastowym.

Skalowalność w trakcie wdrożenia – Wdrożenie w chmurze AWS pozwoliło wyskalować środowisko do odpowiednich rozmiarów już po wdrożeniu. Dzięki temu, powszechne ryzyko przeszacowania zasobów produkcyjnych, zostało zmitygowane.

Efektywność kosztowa rozwiązania DR  –  Bezpieczeństwo działania systemu zostało podniesione dzięki implementacji rozwiązania Disaster Recovery w AWS. Systemy DR są dynamicznie tworzone z przygotowanych AMI  (Amazon Machine Images). Systemy nie są uruchomione na stałe i nie generują kosztów. Backupy umożliwiające wznowienie operacji są regularnie przesyłane do S3. Całość rozwiązania generuje minimalne koszty utrzymania dając kolejny poziom bezpieczeństwa w działaniu systemów.